МВР

Академия на МВР

 

25 февруари 2021

Връчване на традиционните награди на най-добрите за 2020 г. висши учебни заведения в България

 

На 25.02.2021 г. се проведе организираната от вестник „24 часа“ онлайн дискусия за промяна във висшето образование и връчването на традиционните награди на най-добрите за 2020 г. висши учебни заведения в България. На дискусията присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, Николай Вълканов - зам.-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Георги Стойчев - ръководител на консорциума, който изготвя рейтинга на висшите училища в България, ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ и председател на Съвета на ректорите - проф. д-р Анастас Герджиков, както и ректорите на водещи университети в страната.

Една от темите на „24 часа“ е висшето образование да създава специалисти за бизнеса. В Стратегията за висшето образование за 2021-2030 г. са залегнали необходими и неизбежни мерки за развитие и преструктуриране, като най-важен фактор за развитие са преподавателите. „Бъдещето е мрежа от висши училища, които работят заедно и създават наука. Това е свързано с добро взаимодействие между бизнеса и образованието“ - каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Професиите на бъдещето ще изискват от висшето образование да дава знания в техническите програми и да има хуманитарни умения. Заложените промени стимулират по-голяма свързаност, консолидация и обединяване на ресурси. Обвързването на приема с пазара на труда е една от основните цели.

Според Николай Вълканов - зам.-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, бизнесът трябва да получи добре обучени кадри, затова са нужни решителни крачки към промяна във висшето образование.

Заложените промени стимулират по-голяма свързаност, консолидация и обединяване на ресурси. Всички ректори, участвали в дискусията, са на мнение да има доброволно обединяване на университетите, без да се губи тяхната самостоятелност, да си партнират в изследователски програми и проекти.

Георги Стойчев - ръководител на консорциума за рейтинга на висшите училища, сподели с участниците, че в последните години се наблюдава свиване на висшето образование като брой студенти и завършили, но се подобрява качеството и реализацията в бизнеса, разпределят се по-добре на пазара на труда.

След дискусията се проведе награждаването на най-добре класираните университети в страната според Рейтинговата система за 2020 година. За пореден път Академията на Министерството на вътрешните работи е на Първо място в професионално направление „Национална сигурност“. Ректорът на АМВР доц. д-р Иван Видолов изказа благодарност  и каза, че Рейтинговата система е един от стимулите да се полагат усилия за усъвършенстване на обучението и е щастлив, че и тази година сме на Първо място.


Изображения

 26 февруари 2021 | 08:11