МВР

Академия на МВР

 

Покана за участие в Юбилейна международна научна конференция

07 юни 2019

ХЗ logo_akad_190


АКАДЕМИЯ НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

И ФОНДАЦИЯ „ХАНС ЗАЙДЕЛ”

Ви канят на

Юбилейна международна научна конференция

„50 ГОДИНИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В АКАДЕМИЯТА НА МВР”

3  – 4 ОКТОМВРИ 2019 г.

ГР. СОФИЯ

ПОД ПАТРОНАЖА

НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Г-Н МЛАДЕН МАРИНОВ

 

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

-     Проблеми  и предизвикателства пред полицейското образование;

-     Проблеми  и предизвикателства пред образованието в областта на пожарната безопасност и защита на населението.

 Място на конференцията  - град София, гранд-хотел „София”

 
Програмен комитет, Технически комитет, Редакционна колегия тук

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

1. Форма на участие: доклад на български или английски език.

2. Заявка за участие: попълва се заявка за участие, която следва да се изпрати на електронен адрес: [email protected]

3. Краен срок за изпращане на заявката за участие - 06 юни 2019 г.

4. Краен срок за изпращане на окончателния доклад - 05 юли 2019 г.

5.Такса за правоучастие в конференцията - 20 лв. - 30 юли 2019 г. 
Служителите на МВР, обучаемите и докторантите в Академията на МВР не заплащат такса.
Таксата дава право за публикуване на два доклада и участие в конферентните заседания. Максимален брой доклади – 1 (един)  самостоятелен и 1 (един) в съавторство.  
Таксите за участие да бъдат преведени по сметка –
 IBAN: BG72UBBS80023106073404
BIC: UBBSBGSF
Титуляр: Академия на МВР

6. Не се приемат доклади във формат на презентации (слайдове).

7. Не се публикуват доклади, които не отговарят на посочените изисквания.

Изисквания за техническото оформяне на докладите може да прочетете тук           

Образец на заявка за участие може да изтеглите тук           

 

Лице за контакт: Пролетка Миховска, телефон 02 98 29 232,
e-mail: [email protected]

 

 07 юни 2019 | 11:09