МВР

Академия на МВР

 

12 юни 2019

Участие на служители от факултет ПБЗН в международно полево учение MODЕX MONTANA 2019

В периода 12 - 15 юни 2019 г. в град Монтана се проведе едно от ученията MODEX за 2019 година. Темата на полевото занятие беше „Издирване и спасяване при разрушения в градска среда с последващи инциденти с опасни вещества“. В него взеха участие повече от 180 пожарникари и спасители от четири държави. В учението взеха участие и трима преподаватели от факултет ПБЗН при АМВР.

Ученията ModEx се реализират по линия на Механизма за гражданска защита на Европейската комисия. Целта на ученията е да се осигури възможност за съвместни тренировки между екипи от различни държави. Едно от изискванията при провеждането на тези учения е обстановката да е максимално близка до реалната, а екипите да работят минимум 36 часа без прекъсване.

Сценарият, по който бе реализирано занятието, предвиждаше тежко земетресение на територията на Република България. Два дни след бедствието се активира Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз. На помощ на местните власти пристигат модули за търсене и спасяване в градска среда при средно тежки условия (MUSAR) от Гърция, Румъния и Молдова, както и модул за вземане на проби и откриване на опасни вещества (CBRN Sampling and Detection) от Румъния. При непрекъснато нарастваща оперативна обстановка участниците в учението бяха изправени пред различни технически, логистични и стратегически предизвикателства, насочени основно към ликвидиране на последствията от земетресението и последвалите инциденти с опасни вежества.

Преподавателите от факултет ПБЗН взеха участие като ръководители на място на различните работни места и като помощници по логистичното осигуряване на базовия лагер на операцията.

 18 юни 2019 | 11:32