МВР

Академия на МВР

 

12 юли 2019

Участие на служители от Академия на МВР в курс CEPOL № 99-100/2019 г. „Човешки права и полицейска етика“ и „Управление на разнообразието“

    Старши преподавател инспектор д-р Цветелина Иванова и инспектор Даниел Делчев взеха участие в два последователни етапа на курс на CEPOL „Човешки права и полицейска етика“, който се проведе в гр. Бърдо, Словения, в периода 22 - 26 април 2019 г. Вторият етап на курса „Управление на разнообразието“ се проведе в гр. Виена, Австрия, в периода 8 - 12 юли 2019 г. По време на първия етап от курса беше представена теоретичната и правна рамка на фундаменталните човешки права, феномените - престъпления от омраза и дискриминативни практики. Вторият етап от курса беше изграден в тренингов формат и запозна участниците, през техните лични преживявания, с предразсъдъците и стереотипното мислене спрямо хората с увреждания, различна сексуална ориентация, различия по произход (раса) и религиозни убеждения.

Участие взеха служители от правоохранителни структури от над 25 държави - членки на Европейския съюз, и асоциирани членки.

Изображения

 24 юли 2019 | 08:49