МВР

Академия на МВР

 

Съобщение за записване на класираните в ОКС "Бакалавър" редовна и задочна форма на обучение

15 юли 2019

Датите за записване след първо класиране за ОКС „Бакалавър“ в редовна и задочна форма на обучение за учебната 2019/2020 г. са 18 и 19.07.2019 г.

Записването се извършва лично в Ректората на АМВР – гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1, зала 404, ет. 4.

 

Необходими документи за записване на приетите в ОКС „Бакалавър“ редовна форма на обучение

  1. Лична карта.
  2. Четири броя снимки (формат за лична карта – 3,5x4,5).
  3. Оригинал на диплома за средно образование.
  4. Комплект документи – закупуват се от книжарницата на АМВР (партер).

 

Необходими документи за записване на приетите за ОКС „Бакалавър“ задочна форма на обучение

  1. Лична карта.
  2. Пет броя снимки (формат за лична карта – 3,5x4,5).
  3. Оригинал на диплома за средно образование.
  4. Комплект документи – закупуват се от книжарницата на АМВР (партер).
  5. Документ за платена 1 (една) семестриална такса - размерът на семестриалната такса е 150.00 лв., внася се по банковата сметка на Академията на МВР, основание за плащане – семестриална такса.

 

 

Банкова сметка:

IBAN: BG72UBBS80023106073404

BIC: UBBSBGSF

Титуляр: Академия на МВР

 15 юли 2019 | 11:35