МВР

Академия на МВР

 

15 февруари 2021

Старши комисар доц. д-р Иван Видолов е новият ректор на Академията на МВР

Заместник-министърът на вътрешните работи г-н Милко Бернер представи новия ректор на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Иван Видолов – до този момент декан на факултет „Полиция“. В приветственото си слово г-н Бернер пожела на ст. комисар Видолов да продължи да следва примера на всички ректори преди него и да утвърждава доброто име на Академията. „Не се съмнявам в способностите на новия ректор – той се е доказал като професионалист, израсъл е до голяма степен като човек именно в тази среда, в академична атмосфера“. Зам.-министърът изрази убеденост, че новото ръководство ще продължи да развива и доизгражда постигнатото в Академията на МВР, използвайки възможностите на съвремието. Необходимо е да се полагат грижи за израстването на преподавателите, защото обучаемите ще са адекватни и успешни като служители на МВР, само ако преподавателският състав се развива. С увереност, че АМВР ще укрепва и отстоява лидерската си позиция в образованието в страната ни, г-н Бернер пожела успех на ректора и целия екип на университета.

Старши комисар доц. д-р Иван Видолов благодари за оказаното му доверие и заяви, че приема поста с отговорност, но и с оптимизъм: „Вярвам в науката и образованието, в това, че добрата подготовка на полицейските служители е единственият път те да изпълняват по най-добрия начин своите задължения“. Той отчете, че е направено много, за да се утвърди АМВР като водеща образователна институция, но също е убеден, че не може да се осланяме само на постигнатото. „Динамиката в обществените отношения, предизвикателствата изискват да сме гъвкави, да прилагаме творчески подход, да използваме традициите, така че да направим необходимата основа, от която да изградим бъдещите поколения полицаи и пожарникари.“ Само по този начин Академията ще отговори на потребностите на средата и обществото и ще изпълни своята мисия. При изпълнение на своя ръководен ангажимент новият ректор ще разчита на колегите си, на които има огромно доверие, на своя опит и на принципите, които изповядва – труд, законност, постоянство и дисциплина. Всичко това ще допринесе за доброто качество на обучението и положителния имидж на АМВР.

Старши комисар доц. д-р Иван Видолов наследява ректорското място от проф. дн Любомир Тимчев, който сдаде поста след навършване на пределна възраст за работа в МВР. В своето изказване професорът благодари на всички, с които е работил, и са допринесли за постигане на отличните резултати на Академията – ръководството на министерството, преподавателите, служителите от администрацията. „За мен беше огромна чест“ – с тези думи бившият ректор се сбогува със своите колеги. За своята дългогодишна служба и заслуги проф. дн Тимчев бе награден от министър Христо Терзийски с „Почетен знак на МВР“ - II степен. В словото си заместник-министър Бернер говори с уважение за дейността на вече бившия ректор като преподавател и ръководител на университета, отчете приноса и усилията, които е положил за етичното и професионално израстване на курсантите.

Гост на тържеството бе и директорът на дирекция „Вътрешна сигурност“ – старши комисар Стефчо Банков, д-р. Той поздрави проф. дн Л. Тимчев за неговия юбилей и изказа благодарност за създадените отлични взаимоотношения и ползотворното сътрудничество между двете структури. „Ние съумяхме да изградим взаимно доверие, да затвърдим позициите на МВР чрез курсантите, чрез етичното им и морално поведение“. Старши комисар Банков отбеляза заслугите на проф. Тимчев като му връчи поздравителен адрес, плакет на дирекцията и почетна значка.

На тържеството присъстваха още заместник главният секретар на МВР главен комисар Стоян Темелакиев, преподаватели и служители от Академията на МВР.

Изображения

 15 февруари 2021 | 15:42