МВР

Академия на МВР

 

16 март 2021

Стартира изпълнението на дейностите по проект „Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители“

Стартира изпълнението на дейностите по проект „Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители“, финансиран в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

На 05 март 2021 г. се проведоха 4 /четири/ онлайн срещи с фокус групи в изпълнение на Дейност 1 „Оценка на нуждите“. Целта на срещите бе да се идентифицират проблемите, които засягат отношенията между ромите и полицията на национално ниво. Експерти от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Офиса за демократични институции и човешки права (ОДИЧР) се срещнаха с фокус групи от:

-                полицейски служители, които пряко работят с ромско население;

-                висши полицейски служители, които контролират работата на полицейските служители, работещи с ромско население;

-                представители на ромската общност - жени и мъже;

-                представители на ромското гражданско общество;

Дейността е част от Компонент 1 „Полицейската дейност в ромската общност, базирана на правата на човека“. Проектът се изпълнява, съгласно утвърдения план и ще приключи до месец октомври 2023 година.

Изображения

 17 март 2021 | 10:52