МВР

Академия на МВР

 

21 юни 2019

Среща на преподаватели от АМВР с офицера за връзка на Фронтекс за България

На 21.06.2019 г. в АМВР се проведе среща на преподаватели от  АМВР с офицера за връзка на Фронтекс за България г-жа Дита Новицка. На срещата от страна на АМВР присъстваха зам.-деканът на ф-т „Полиция“ доц. д-р Станимир Илиев и преподаватели от катедрите „Сигурност и граничен контрол“, „Оперативно-издирвателна дейност“, Наказателно-правни науки“ „Специална полицейска тактика“, Чуждоезиково обучение.

Г-жа Новицка е определена за офицер за връзка на Фронтекс за България и от края на 2018 г. офисът й се намира в гр. София. Дейността й е свързана с подпомагане на сътрудничеството между Агенцията и страната ни в областта на граничната сигурност.

По време на срещата г-жа Новицка се запозна със структурата и организацията на обучението в АМВР и учебните програми в направление „Гранична полиция“, в това число криминално разузнаване, противодействие на трансграничната престъпност, криминалистични методи за разпознаване на фалшиви документи, чуждоезиково обучение, специална полицейска тактика и т.н. Обсъдена беше и ролята на АМВР като партньорска академия на Фронтекс и сътрудничеството с Агенцията по линия на обучението. В рамките на посещението й в АМВР, г-жа Новицка имаше възможност да посети учебни занятия на курсанти от специалността „Гранична полиция“, както и да разговаря с тях относно ролята на Фронтекс при гарантиране на сигурността в ЕС.

Г-жа Новицка изрази готовност за бъдещо сътрудничество с АМВР и подчерта, че досегашната й професионална кариера в областта на граничната полиция и опит в обучителни институции би бил полезен при евентуални съвместни дейности.                                                                     

Изображения

 25 юни 2019 | 09:49