МВР

Академия на МВР

 

25 юни 2019

СЕМИНАР „ТРЕНИРАНЕ НА УСПЕШНИ УЧИТЕЛИ“ ​

    В периода м.април – м. юни в катедра „Чуждоезиково обучение” бе проведен  първи модул на практически семинар на тема „Трениране на успешни учители“  (Teacher Effectiveness Training) по метода на американския психолог д-р Томас Гордън. Лектор бе г-жа Силвия Стоянова, служител в сектор „Консултативна психология” на Института по психология на МВР. Семинарът, с продължителност 16 учебни часа, се фокусира върху създаването на умения за разрешаване на конфликти, справяне със стреса и превенция на неприемливи поведения в учебна среда.

В семинара взеха участие 8 щатни и хонорувани преподаватели от катедра „Чуждоезиково обучение“ и един експерт-преподавател по ЕКД.

Интересните и професионално поднесени от лектора презентации,  проведените дискусии, ролеви игри, индивидуални и групови дейности на основата на специално разработена за целта работна тетрадка, без съмнение допринесоха за развиване на педагогическата, организационна и комуникативна компетентност на участниците в семинара. 

Изображения

 25 юни 2019 | 09:56