МВР

Академия на МВР

 

10 юни 2019

Проведени съвместни обучения на терен на сръбски студенти и курсанти от АМВР по проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари“

В периода 10 -1 3.06.2019 г. на територията на област Перник бяха проведени две двудневни съвместни обучения на терен за студенти по Проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за управление и превенция на горски пожари“, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg IPA CBC България-Сърбия, съгласно договор № РД-02-29-277/22.11.2016 г.

В обученията взеха участие общо 60 студенти от Факултета по безопасност на труда при Университета в гр. Ниш, Република Сърбия, и факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" при Акдемията на МВР, Република България.

Обученията бяха проведени на територията на РСПБЗН - Перник и в околностите на яз. Осломе, с. Ярджиловци. Обучаемите имаха възможност да се запознаят с работата на доставения по проекта специализиран противопожарен автомобил за гасене на горски пожари и оборудването към него.

Изображения

 20 юни 2019 | 15:36