МВР

Академия на МВР

 

Преустановява се провеждането на изследвания на физическата годност в Ценъра за бойна подготовка и спорт при Академията на МВР

17 мар 2020

До изтичане срока на обявеното от Народното събрание извънредно положение върху цялата територия на Република България и заповед № РД-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановява провеждането в Ценъра за бойна подготовка и спорт при Академията на МВР  на изследвания на физическата годност в рамките на конкурсни и други процедури за назначаване и преназначаване на служители в МВР .

.

 17 март 2020 | 15:45