МВР

Академия на МВР

 

30 септември 2019

Посещение на немски служители с цел практика и обмяна на опит в ЦСПП - гр. Варна при АМВР и ОДМВР - гр. Варна за периода 16-30 септември 2019 г.

За времето от 16.09. до 30.09.2019 г. по силата на двустранно сътрудничество между Академия на МВР и Университета за приложни науки и обществени услуги, департамент „Полиция“ на провинция Бавария, ФРГ на посещение с цел практика и обмяна на опит в ЦСПП - гр. Варна  и ОДМВР - гр. Варна бяха младши полицейски инспектори Йоанас Акреман, Ян Бекер и Михаел Мон. Немските служители бяха запознати с дейността и структурата на ЦСПП - гр. Варна и на ОДМВР - гр. Варна. От 17.09.-29.09.2019 г. тримата стажанти проведоха практически стаж и участваха в дейността на Пето полицейско управление на ОДМВР - гр. Варна, обслужващо територията на КК „Златни пясъци“.
Немските служители изразиха задоволство от проведения практически стаж, приятелското отношение и от възможността да окажат съдействие при административното обслужване на немските туристи пребиваващи на територията на курортния комплекс.

Изображения

 08 октомври 2019 | 12:48