МВР

Академия на МВР

 

03 октомври 2019

На 3 и 4 октомври се провежда Международна научна конференция на тема „50 години висше образование в Академията на МВР“

Международната научна конференция „50 години висше образование в Академията на МВР“ е организирана под патронажа на министър Младен Маринов и със спомоществователството на Фондация „Ханс Зайдел“.

В словото си при откриването заместник-министър Стефан Балабанов отбеляза напредъка на Академията, който тя постигна през тези 50 години в областта на специалното образование и професионална подготовка на кадри за нуждите на органите за опазване на обществения ред, сигурността и пожарната защита. От името на ръководството на цялото министерство заместник-министър Балабанов благодари на участниците за огромния интерес към форума и показаните високи научни постижения.

Г-н Богдан Мирчев – председател на Фондация „Ханс Зайдел“ за България, също подчерта заслугите на висшето учебно заведение на МВР за подготовката на кадри в областта на националната сигурност и изрази удовлетвореност от съвместната работа. С признание за добрите и ползотворни взаимоотношения ректорът старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев връчи на г-н Мирчев почетен знак на Академията.

Участници и гости на конференцията са ректорът на Днепропетровския държавен университет за вътрешните работи полк. Андрий Фоменко - кандидат на юридическите науки, проф. д-р Светлана Николоска - зам.-ректор на Университета „Св. Климент Охридски“ в гр. Битоля, проф. д-р Момир Прашевич – декан на факултет „Трудова безопасност“ на Университета в гр. Ниш, представители на научните среди от български висши учебни заведения, преподаватели от АМВР, служители на дирекции в МВР и други гости.

По повод годишнината и във връзка с провежданата Международна научна конференция Академията на МВР издаде юбилеен алманах и сборник в две части с докладите на участниците.
Изображения

 10 октомври 2019 | 09:01