МВР

Академия на МВР

 

На вниманието на кандидатите за курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР

18 фев 2021

   

     Уважаеми кандидати, 

      Проекът на Наредба за приемане на курсанти, студенти и докторанти в АМВР е публикуван на Интернет страницата на МВР (www.mvr.bg) за провеждане на обществени консултации съгласно чл. 26 от ЗАН. Процедурата приключва на 27.02.2021 г. Очакваме в началото на м. март Наредбата да бъде приета, след което обнародвана в Държавен вестник.
      Веднага след обнародването на Наредбата ще я публикуваме на нашата страница (виж тук).

      Приемът на документи за кандидатстване ще започне по-късно през м. март, като датите ще бъдат обявени своевременно на страницата на Академията.

      Пожелаваме Ви успех!

      За информация и въпроси, свързани с приема в Академията на МВР:
      тел.: 
02/ 98 29 238, 02/ 98 29 314, 02/ 98 29 236, 02/ 98 29 212

     

 19 февруари 2021 | 12:42