МВР

Академия на МВР

 

06 януари 2020

Министърът на вътрешните работи Младен Маринов представи пред служителите и курсантите в Академията на МВР новия ректор-проф.дн Любомир Тимчев

Днес  в Академията на МВР на служителите и курсантите бе представен новият ректор на учебното заведение - проф. дн Любомир Тимчев.

Министърът на вътрешните работи Младен Маринов подчерта значимостта на университета като част от цялостната система на министерството и изтъкна важността на практическата насоченост на обучението в Академията. Той информира присъстващите, че за тази цел ще разчита изключително както на новия ректор, така и на подкрепата на всички служители в академията.

На представянето присъстваха главният секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов, заместник главният секретар на МВР главен комисар Георги Арабаджиев, директорите на главни дирекции в министерството и други официални гости.

Професор Тимчев е завършил ВСШ-МВР със специалност „Управление на обществения ред и осигуряване на безопасно движение по пътищата“ и притежава магистърска степен по право от Югозападен университет - гр. Благоевград.

В периода 1980 - 1992 г. работи като инспектор в СДВР.

През 2001 г. защитава образователната и научна степен „доктор“, а през 2017 г. придобива научна степен „доктор на науките“.

Работи като преподавател в академията от 1992 г. В периода 1992-2004 г. е асистент, старши асистент и главен асистент в катедра „Административна дейност на полицията“.  От 2004 г. е доцент в катедрата. В периода 2010-2013 г. е заместник-ректор на Академията на МВР, а от 2011 г. е професор в катедра „Опазване на обществения ред“ към факултет „Полиция.

Новият ректор благодари на колегите и курсантите за подкрепата им и им пожела здраве, лично щастие и ползотворна работа през новата 2020 година.

Изображения

 06 януари 2020 | 13:39