МВР

Академия на МВР

 

20 септември 2021

Комисар доц. д-р Милорад Йорданов встъпи в длъжност "заместник-ректор" на Академията на МВР

Доц. д-р Милорад Йорданов от днес е заместник-ректор на Академията на МВР. Предложението за неговия избор е на ректора - старши комисар доц. д-р Руси Янев, който изтъкна отличната му работа в преподавателското и научно поприще. „Той е адаптивен млад учен, има идеи, активно участва в международната дейност и ще допринесе за развитието на Академията“, заяви ректорът. От своя страна доц. д-р Милорад Йорданов благодари на ректора и ръководството на МВР за оказаната чест и направи заявка за сериозна и упорита работа, разбира се, с подкрепата на своите колеги от преподавателския и административния състав.

Комисар доц. д-р Милорад Йорданов е придобил ОКС „бакалавър“ по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ в Академията на МВР, след което се обучава в ОКС „магистър“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ по специалността „Право“ и в Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) по Обща европейска магистърска програма (EJMP) - „Полицейската дейност в Европа“. Бил е оперативен работник в структурите на МВР, а от 2012 г. е част от преподавателския състав на АМВР. Комисар доц. д-р Милорад Йорданов преминава последователно през различни академични и ръководни длъжности и трупа значим опит от участие в курсове, работни групи и специализации. Своите знания и интереси в областта на националната сигурност, и по-специално по темите от полицейското право и правата на човека, той материализира в множество научни публикации.

Пожелаваме успех на  доц. д-р Милорад Йорданов!

Ректорът старши комисар доц. д-р Руси Янев обяви и награди за преподавателите, участвали в организирането и провеждането на извънреден курс за ръководния състав на МВР, който наскоро се състоя в Академията. За своите изключителни заслуги и постигнати отлични резултати в учебната дейност с „Писмена похвала“ бяха отличени доц. д-р Иван Лолев, доц. д-р Стоян Стоянов и проф. д-р Ставри Фердов.

Изображения

 20 септември 2021 | 16:15