МВР

Академия на МВР

 

25 юли 2019

Заключително комплексно пожаро-тактическо занятие с курсанти от факултет ПБЗН

В периода 25-27.06.2019 г. курсантите от IV редовен курс на факултет ПБЗН проведоха заключително комплексно пожаро-тактическо занятие на отклонението на газопровода край с. Калугерово, Община Правец и територията на рафинерия “Плама” гр. Плевен. Целта на занятието бе да се изучат оперативно-тактическите особености на инсталациите за производство и съхраняване на леснозапалими и горими течности, както и да се отработят на практика начините за ръководство на силите и средствата при гасене на сложни пожари, възникнали в газопроводи и петролни рафинерии. По време на занятието беше извършено реално пожарогасене на газов факел и резервоар с горима течност.
Тези заключителни занятия са с дългогодишна традиция и се провеждат благодарение на изградените много добри взаимоотношения между „Булгартрансгаз” ЕАД,  рафинерия „Плама” и факултет ПБЗН.

Изображения

 17 юли 2019 | 14:21