МВР

Академия на МВР

 

ПОКАНА за участие в Девета научна конференция “Гражданската безопасност '2020” 9 - 10 април 2020

26 мар 2020

Провеждането на конференцията се отлага във връзка с обявеното извънредно положение и с цел спазване на предприетите от държавните власти действия за справяне с епидемиологичната криза.
АКАДЕМИЯ НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

Ви кани на

ДЕВЕТА  НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ  С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
 

“ГРАЖДАНСКАТА БЕЗОПАСНОСТ '2020

9 - 10 април 2020 г.

 

ГР. СОФИЯ

ПОД ПАТРОНАЖА

НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Г-Н МЛАДЕН МАРИНОВ

 

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

 • Организация и управление на пожарната безопасност и защита на населението при извънредни ситуации;
 • Икономическиаспектинапожарната безопасност и защита на населението при извънредни ситуации;
 • Подготовка на специалисти за пожарната безопасност и защита на населението при извънредни ситуации;
 • Противопожарнаиаварийно-спасителна техника и автоматика;
 • Тактика на пожарогасителната и аварийно-спасителната дейност;
 • Физико-химия на горенето и експлозията;
 • Пожарна, експлозивна и токсична опасност на веществата и материалите;
 • Строително-технически мерки за предотвратяване и защита на обектите и населените места от пожари и аварии;
 • Оказване на първа помощ на пострадали хора;
 • Безопасниусловияна труда;
 • Екологични аспекти на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации;
 • Психологични аспекти на пожарната безопасност и защита на населението при извънредни ситуации;
 • Защита на обектите на критичната инфраструктура;

 

Място на конференцията  - град София, Академия на МВР, бул. „Александър Малинов“ №1

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

1. Форма на участие: доклад на български или английски език.

2. Заявка за участие: попълва се заявка за участие, която следва да се изпрати на електронен адрес: pbzn.academy@mvr.bg

3. Краен срок за изпращане на заявката за участие - 28 февруари 2020 г.

4. Краен срок за изпращане на окончателния доклад - 30март 2020 г.

5.Такса за правоучастие в конференцията – Такса за правоучастие в конференцията с доклад - 50 лв.

Служителите на МВР и представители на пожарни училища, членуващи в EFSCA не заплащат такса при участие с до два доклада.

Таксата дава право за публикуване на два доклада, участие в конферентните заседания, получаване на CD с докладите от конференцията и коктейл за участниците.

 

Такса за правоучастие в конференцията с представяне на продукти - 200 лв.

 

Таксите за участие да бъдат преведени по сметка –

 IBAN: BG72UBBS80023106073404

BIC: UBBSBGSF

Титуляр: Академия на МВР

 

 

Прикачени документи КОМИТЕТИ   (docx - 14,00KB) - 27 фев 2020 14:27
Изисквания за техническото оформяне на докладите   (doc - 114,00KB) - 12 мар 2020 10:09
Заявка за участие   (doc - 28,00KB) - 27 фев 2020 14:25

 27 март 2020 | 16:37