МВР

Академия на МВР

 

25 юни 2019

Академията на МВР в партньорство със CEPOL организира провеждането на курс 16/2019 "Контрабанда на хероин"

Академията на МВР в партньорство със CEPOL – Агенцията на Европейския съюз за обучение в сферата на правопригането, организира провеждането на курс 16/2019 "Контрабанда на хероин" от каталога на CEPOL за 2019 г., който ще се проведе във времето от 1 до 5 юли 2019 г. в хотел Балкан, София. В курса ще вземат участие 32 обучаеми и 6 лектори.

The Academy of the Ministry of Interior in partnership with CEPOL - the European Union Agency for Law Enforcement Training, organize course 16/2019 Heroin Smuggling from the CEPOL catalogue for 2019. The course will be held in the premises of the Sofia Hotel Balkan from 1st to 5th July. 32 participants and 6 lecturers will participate in the course.

Изображения

 26 юни 2019 | 15:04