МВР

Академия на МВР

 

Банкови сметки за превод на таксите за кандидатстване

1. За кандидатстване в Академията на МВР се заплаща такса в размер на 30 лв., при кандидатстване за различни специалности таксата от 30 лева се дължи за всяка една специалност поотделно.

Банкова сметка:

IBAN: BG72UBBS80023106073404

BIC: UBBSBGSF

Титуляр: Академия на МВР

Вносната бележка се прилага към комплекта с документи за кандидатстване.

2. Кандидатите за ОКС "бакалавър", подлежащи на специализиран подбор, заплащат допълнителна такса в размер на 60 лв. Сумата е  за медицински консумативи и реактиви, необходими за извършване на медицински прегледи и изследвания. Сумата се превежда  по банков път на следната

Банкова сметка:

IBAN: BG09UNCR96603120713812

BIC: UNCRBGSF

Уни Кредит Булбанк АД, клон Батенберг

Медицински институт на МВР

Вносната бележка се представя на комисията в деня за провеждане на специализиран подбор.

Кандидатите, непредставили квитанция за внесена такса, няма да бъдат допуснати до специализиран подбор.