МВР

Академия на МВР

 

Нормативи за физическа годност

Специализираният подбор се извършва по методики и нормативи, съобразени с тези за постъпване на държавна служба в МВР, и важи за годината на кандидатстване. Нормативите за физическа годност са посочени в

Приложение № 2