МВР

Академия на МВР

 Прием на курсанти, студенти и докторанти

Драги кандидати за курсанти, студенти и докторанти,

 

За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с „Добре дошли!“ в електронния справочник на Академията на Министерството на вътрешните работи.

Вярвам, че преди да потърсите информация за приема в нашия университет, вие сте направили своя избор - да се посветите на професията на защитници на националната сигурност, правовия ред и общественото спокойствие, на инженери по пожарна и аварийна безопасност.

Мисията на нашето висше училище, на преподавателите и служителите от Академията на МВР e да ви подготвим като специалисти, като бъдещи висококвалифицирани служители на Министерството на вътрешните работи.

Специализираното образование, което вие ще получите, има дълга история. Хиляди са преминали през аудиториите и учебните зали, като с чест и достойнство са отстоявали през годините служебния си и граждански дълг да пазят вътрешната сигурност на Република България.

От сърце ви желая да се наредите сред тях и младежкият ви избор да се превърне в призвание и ваша щастлива професионална съдба.

РЕКТОР


За информация и въпроси, свързани с приема в Академията на МВР:
тел.: 
02/ 98 29 238, 02/ 98 29 314, 02/ 98 29 236, 02/ 98 29 212
  

Обявление за допълнителен прием на курсанти за учебната 2021/2022 г.

Заявление за участие в допълнително класиране
Допълнително класиране за ОКС "бакалавър", редовно обучение, 2021/2022 учебна годинаПрием на задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2021/2022 г.


НАРЕДБА № 8121з-273 ОТ 10 МАРТ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КУРСАНТИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В АКАДЕМИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  Обн. ДВ. бр.23 от 19 Март 2021 г.Условия и ред за кандидатстване

Документи за кандидатстване

Указания за специализиран подбор

Указания за провеждане на медицинско освидетелстване

Конкурсни изпити 

Балообразуване, класиране и записване

Нормативи за физическа годност

Банкови сметки за превод на таксите за кандидатстване

 

КАК ДА СТИГНЕМ ДО АКАДЕМИЯТА НА МВР

За информация можете да посетите профила на Академията на МВР във Фейсбук - https://www.facebook.com/academy.mvr.bg


 ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ

Ректорат -  отдел "Учебна и информационна дейност" 

 

 тел.: 02/ 98 29 238 , 02/ 98 29 314, 02/ 98 29 236, 02/ 98 29 212