МВР

Академия на МВР

 

Прием на курсанти, студенти и докторанти

Драги кандидати за курсанти, студенти и докторанти

 

    За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с “Добре дошли!” в електронния справочник на Академията на Министерството на вътрешните работи.
    Вярвам, че преди да потърсите информация за приема в нашия университет вие сте направили своя избор. Да се посветите на нелеката професия на защитници на националната сигурност, правовия ред и общественото спокойствие, на инженери по пожарна и аварийна безопасност. 
       Да ви подготвим като високопрофесионални специалисти, като бъдещи успешни служители на Министерството на вътрешните работи е мисията на нашето висше училище, на преподавателите и служителите от Академията на МВР.
       Специализираното образование, което вие ще получите, има дълга история. Хиляди са преминалите през аудиториите и учебните зали, които с чест и достойнство са отстоявали през годините служебния си и граждански дълг да пазят вътрешната сигурност на Република България.
       Желая ви от сърце да се наредите сред тях и младежкият ви избор да се превърне в призвание,  във ваша щастлива професионална съдба. 

РЕКТОР  

 

 

 

ПРИЕМ НА КУРСАНТИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНАПРИЕМ НА ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.РЕЗУЛТАТИ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР"

ДОПЪЛНИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР"  - ОБЯВЛЕНИЕРЕЗУЛТАТИ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "МАГИСТЪР"


ДОПЪЛНИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "МАГИСТЪР" - ОБЯВЛЕНИЕ


ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "МАГИСТЪР"

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР" - ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР" - ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ОБЯВЛЕНИЕ

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "МАГИСТЪР"

 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР"

 Резултати от изпитните тестове за прием в специалностите за придобиване на  ОКС "магистър" в задочно форма на обучение, 2018 г.

Класиране за ОКС БАКАЛАВЪР - 2018г.

Резултати от изпитния тест за прием във всички специалности за придобиване на ОКС „бакалавър“ в задочна форма на обучение, 2018 г.

 

 

Резултати от психологично изследване - 2018 г.Заповед за определяне броя на местата за прием на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2018/2019 г.

Решение № 286 от 26 април 2018 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2018/2019 година
Решение на МС № 341 от 21 май 2018 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2018 – 2019 година
Наредба № 8121з-109 от 31 януари 2018 г. за прием на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2018/2019 година

Условия и ред за кандидатстване

Документи за кандидатстване

Балообразуване, класиране и записване

Конкурсни изпити

Указания за специализиран подбор

Указания за провеждане на медицинско освидетелстване

Нормативи за физическа годност

ПРОГРАМА - за теста по Български език за кандидат-студенти за придобиване на "ОКС" бакалавър, задочно обучение, в Академията на МВР за учебната 2018/2019 г.


ПРОГРАМИ за тестовете за прием по специалностите за придобиване на ОКС "магистър"


КАК ДА СТИГНЕМ ДО АКАДЕМИЯТА НА МВР

За информация можете да посетите профила на Академията на МВР във Фейсбук - https://www.facebook.com/academy.mvr.bg


 ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ

Ректорат -  отдел "Учебна и информационна дейност" 

 

 тел.: 02/ 98 29 238 , 02/ 98 29 314, 02/ 98 29 236, 02/ 98 29 212