МВР

Академия на МВР

 

Прием на курсанти, студенти и докторанти

Драги кандидати за курсанти, студенти и докторанти,

 

За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с „Добре дошли!“ в електронния справочник на Академията на Министерството на вътрешните работи.

Вярвам, че преди да потърсите информация за приема в нашия университет, вие сте направили своя избор - да се посветите на професията на защитници на националната сигурност, правовия ред и общественото спокойствие, на инженери по пожарна и аварийна безопасност.

Мисията на нашето висше училище, на преподавателите и служителите от Академията на МВР e да ви подготвим като специалисти, като бъдещи висококвалифицирани служители на Министерството на вътрешните работи.

Специализираното образование, което вие ще получите, има дълга история. Хиляди са преминали през аудиториите и учебните зали, като с чест и достойнство са отстоявали през годините служебния си и граждански дълг да пазят вътрешната сигурност на Република България.

От сърце ви желая да се наредите сред тях и младежкият ви избор да се превърне в призвание и ваша щастлива професионална съдба.

РЕКТОРСъобщение


На 07.07.2020 г. (вторник) от 08,30 ч. ще се проведе конкурсният изпит на кандидатите за придобиване на ОКС "бакалавър" - задочна форма на обучение.

Кандидатите трябва да се явят в 08,00 ч. пред сградата на Ректората на Академията на МВР - гр. София, бул. "Александър Малинов" № 1. Задължително е носенето на предпазни маски и спазването на противоепидемичните мерки - дистанция от 1,5 м. и избягване струпването на хора на едно място.

ВАЖНО!
Кандидатите за курсанти, които са завършили средно образование през 2020 г., трябва да представят дипломите си в Академията на МВР най-късно до 09.07.2020 г. вкл.


ВАЖНО!

Удължава се срокът за прием на документи на кандидатите за курсанти.
В периода 19.06.2020 г. - 26.06.2020 г. вкл. кандидатите могат да подават документи в областните дирекции на МВР по местоживеене.

ВАЖНО!
На вниманието на кандидатите за курсанти

Уважаеми кандидати,
Специализираното медицинско освидетелстване стартира
на 15.06.2020 г. и ще се провежда в сградата на Академията на МВР -
гр. София, бул. "Александър Малинов" № 1.
Кандидатите трябва да се явят в 07,45 ч., на входа на АМВР от страната на Бизнес парк.
Подробности за  процедурата тук.

Процедурите по специализирания подбор ще се провеждат при изпълнение на противоепидемичните мерки - недопускане на струпване на хора, спазване на необходимата дистанция и др.
Кандидатите трябва да носят лични предпразни средства - маски, ръкавици.

ПРИЕМ НА КУРСАНТИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА


Резултати от психологично изследване - 2020 г.

График за медицинско освидетелстване - провежда се в Академията на МВР
График за проверка на физическата годност
График за психологично изследване

Наредба № 8121з-247от 28.02.2020 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2020/2021 г. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-247 от 28.02.2020 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2020/2021 г., обн., ДВ, бр. 55 от 2020 г.


Решение на МС № 275/23.04.2020 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 г.

Решение на МС № 332/14.05.2020 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти в държавните висши училища и научните организации на Р България през учебната 2020 – 2021 г.

Заповед за определяне броя на местата за прием на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2020/2021 г.

Условия и ред за кандидатстване
 
Документи за кандидатстване

Балообразуване, класиране и записване

Конкурсни изпити

Указания за специализиран подбор

Указания за провеждане на медицинско освидетелстване

Нормативи за физическа годност

Банкови сметки за превод на таксите за кандидатстване

Програми за изпитните тестове за ОКС "магистър"

Програма за теста по Български език за ОКС "бакалавър" - задочно обучение

КАК ДА СТИГНЕМ ДО АКАДЕМИЯТА НА МВР

За информация можете да посетите профила на Академията на МВР във Фейсбук - https://www.facebook.com/academy.mvr.bg


 ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ

Ректорат -  отдел "Учебна и информационна дейност" 

 

 тел.: 02/ 98 29 238 , 02/ 98 29 314, 02/ 98 29 236, 02/ 98 29 212