МВР

Академия на МВР

 

Прием на курсанти, студенти и докторанти

Драги кандидати за курсанти, студенти и докторанти

 

    За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с “Добре дошли!” в електронния справочник на Академията на Министерството на вътрешните работи.
    Вярвам, че преди да потърсите информация за приема в нашия университет вие сте направили своя избор. Да се посветите на нелеката професия на защитници на националната сигурност, правовия ред и общественото спокойствие, на инженери по пожарна и аварийна безопасност. 
       Да ви подготвим като високопрофесионални специалисти, като бъдещи успешни служители на Министерството на вътрешните работи е мисията на нашето висше училище, на преподавателите и служителите от Академията на МВР.
       Специализираното образование, което вие ще получите, има дълга история. Хиляди са преминалите през аудиториите и учебните зали, които с чест и достойнство са отстоявали през годините служебния си и граждански дълг да пазят вътрешната сигурност на Република България.
       Желая ви от сърце да се наредите сред тях и младежкият ви избор да се превърне в призвание,  във ваша щастлива професионална съдба. 

РЕКТОР  

 

 

 

ПРИЕМ НА КУРСАНТИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА


Резултат от допълнително класиране за ОКС "бакалавър" по специалност ППООР - задочно, субсидирано от държавата


Заповед за определяне броя на местата за прием на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2019/2020 г.

Наредба № 8121з-84 от 28 януари 2019 г. за прием на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2019/2020 година


РМС № 233 от 25.04.2019 г. за утвърждаване на таксите за кандидатсване и обучение в държавните висши училища за учебната 2019/2020 г.

РМС № 241 от 25.04.2019 г. за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2019/2020 г.

Условия и ред за кандидатстване

Документи за кандидатстване

Балообразуване, класиране и записване

Конкурсни изпити

Указания за специализиран подбор

Указания за провеждане на медицинско освидетелстване

Нормативи за физическа годност

Програми за изпитните тестове за ОКС "магистър"

Банкови сметки за превод на таксите за кандидатстване

Прием на задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019/2020 г.

КАК ДА СТИГНЕМ ДО АКАДЕМИЯТА НА МВР

За информация можете да посетите профила на Академията на МВР във Фейсбук - https://www.facebook.com/academy.mvr.bg


 ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ

Ректорат -  отдел "Учебна и информационна дейност" 

 

 тел.: 02/ 98 29 238 , 02/ 98 29 314, 02/ 98 29 236, 02/ 98 29 212