МВР

Академия на МВР

 

Прием на курсанти, студенти и докторанти

Драги кандидати за курсанти, студенти и докторанти

 

    За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с “Добре дошли!” в електронния справочник на Академията на Министерството на вътрешните работи.
    Вярвам, че преди да потърсите информация за приема в нашия университет вие сте направили своя избор. Да се посветите на нелеката професия на защитници на националната сигурност, правовия ред и общественото спокойствие, на инженери по пожарна и аварийна безопасност. 
       Да ви подготвим като високопрофесионални специалисти, като бъдещи успешни служители на Министерството на вътрешните работи е мисията на нашето висше училище, на преподавателите и служителите от Академията на МВР.
       Специализираното образование, което вие ще получите, има дълга история. Хиляди са преминалите през аудиториите и учебните зали, които с чест и достойнство са отстоявали през годините служебния си и граждански дълг да пазят вътрешната сигурност на Република България.
       Желая ви от сърце да се наредите сред тях и младежкият ви избор да се превърне в призвание,  във ваша щастлива професионална съдба. 

РЕКТОР  

 

 

 

ПРИЕМ НА КУРСАНТИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Записване на допълнително класиране за ОКС "бакалавър" 


Записване след второ класиране за ОКС "магистър"Второ класиране за ОКС "магистър"


Допълнително класиране за ОКС "Бакалавър"


 

 
Класиране за ОКС "МАГИСТЪР" за учебната 2017/2018 г.Второ класиране за ОКС "бакалавър" Прием на задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017/2018 г.


Резултати от изпитните тестове за специалностите за придобиване на ОКС "магистър"

 

 

Класиране за ОКС БАКАЛАВЪР - 2017 г.

 

Резултати от конкурсния изпит (тест) по БЕЛ за ОКС БАКАЛАВЪР, задочно обучение

 

Резултати от психологично изследване - 2017 г.

Наредба 8121з-534 от 03 април 2017 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2017/2018 година - обнародвана, ДВ бр. 31, 18.04.2017 г.

 

Решение № 240 на МС от 27 април 2017 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2017/2018 година

 

Решение № 236 от 27 април 2017 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2017-2018 година

 

Утвърден брой за прием в АМВР на курсанти и студенти, държавна поръчка

 

 

График за провеждане на медицинско освидетелстване - проект

 

График за провеждане на проверка на физическата годност

 

График за психологично изследване

 

 

 

Специалности

 

Банкови сметки за превод на таксите за кандидатстване

 

Условия и ред за кандидатстване

Документи за кандидатстване

Балообразуване, класиране и записване

Конкурсни изпити

Указания за специализиран подбор

Указания за провеждане на медицинско освидетелстване

Нормативи за физическа годност

 

Програма за тест по Български език и литература за кандидат-студенти за ОКС "бакалавър", задочна форма на обучение, които нямат оценки от зрелостни изпити в дипломите за средно образование

 

Програми за изпитните тестове за ОКС "магистър"

 

За повече информация можете да посетите Фейсбук страницата на Академията на МВРhttps://www.facebook.com/academy.mvr.bg

 

 

Напомняме Ви, че документите на  кандидатите от гр. София ще се приемат само в сградата на СДВР, а не в районните управления на МВР, както беше обявено предварително. Желаем Ви успех!

 

 

 ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ

Ректорат - факултет "Полиция", отдел "Учебна и информационна дейност" 

 

 тел.: 02/ 98 21 075  от 8.00 до 16.30 ч. София, ж.к. "Илинден", ул. „Пиротска” № 171 - Карта

 

 

 

Факултет "Пожарна безопасност и защита на населението"

 тел.: 02/ 98 21 075  от 8.00 до 16.30 ч. София, ж.к. "Илинден", ул. „Пиротска” № 171 -Карта

 

Снимки