МВР

Академия на МВР

 

Прием на курсанти, студенти и докторанти

Драги кандидати за курсанти, студенти и докторанти

 

    За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с “Добре дошли!” в електронния справочник на Академията на Министерството на вътрешните работи.
    Вярвам, че преди да потърсите информация за приема в нашия университет вие сте направили своя избор. Да се посветите на нелеката професия на защитници на националната сигурност, правовия ред и общественото спокойствие, на инженери по пожарна и аварийна безопасност. 
       Да ви подготвим като високопрофесионални специалисти, като бъдещи успешни служители на Министерството на вътрешните работи е мисията на нашето висше училище, на преподавателите и служителите от Академията на МВР.
       Специализираното образование, което вие ще получите, има дълга история. Хиляди са преминалите през аудиториите и учебните зали, които с чест и достойнство са отстоявали през годините служебния си и граждански дълг да пазят вътрешната сигурност на Република България.
       Желая ви от сърце да се наредите сред тях и младежкият ви избор да се превърне в призвание,  във ваша щастлива професионална съдба. 

РЕКТОР  

 

 

 

ПРИЕМ НА КУРСАНТИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА


Резултати от психологично изследване - 2018 г.

График за медицинско освидетелстване - променен
Медицинското освидетелстване се провежда в Медицински институт - МВР, намиращ се на адрес: гр. София, бул. "Скобелев" 79 (до Руски паметник).
Кандидатите следва да се явяват на съответните дати в 08,00 ч в подходящ за медицински прегледи вид.

График за физическа годност - променен
Проверката на физическата годност се провежда в Център за бойна подготовка и спорт при АМВР - стадион "Раковски", намиращ се на адрес: гр. София, ул. "Балша № 18.
Кандидатите следва да се явяват на съответните дати в 08,30 ч.

График за психологическо изследване - променен

Психологическото изследване се провежда в Институт по психология - МВР, намиращ се на адрес: гр. София, ул. "Балша" № 10.
Кандидатите следва да се явяват на съответните дати в 08,00 ч.


Заповед за определяне броя на местата за прием на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2018/2019 г.

Решение № 286 от 26 април 2018 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2018/2019 година
Решение на МС № 341 от 21 май 2018 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2018 – 2019 година
Наредба № 8121з-109 от 31 януари 2018 г. за прием на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2018/2019 година

Условия и ред за кандидатстване

Документи за кандидатстване

Балообразуване, класиране и записване

Конкурсни изпити

Указания за специализиран подбор

Указания за провеждане на медицинско освидетелстване

Нормативи за физическа годност

ПРОГРАМА - за теста по Български език за кандидат-студенти за придобиване на "ОКС" бакалавър, задочно обучение, в Академията на МВР за учебната 2018/2019 г.


ПРОГРАМИ за тестовете за прием по специалностите за придобиване на ОКС "магистър"


КАК ДА СТИГНЕМ ДО АКАДЕМИЯТА НА МВР

За информация можете да посетите профила на Академията на МВР във Фейсбук - https://www.facebook.com/academy.mvr.bg


 ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ

Ректорат -  отдел "Учебна и информационна дейност" 

 

 тел.: 02/ 98 29 238 , 02/ 98 29 314, 02/ 98 29 236, 02/ 98 29 212