МВР

Академия на МВР

 

Разписания за учебната 2018/2019 година

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на обучаемите от I курс, специалнос "Защита на националната сигурност" - ОКС "магистър"


Уважаеми студенти, очните занятия ще стартират на 10.09.2018 г. от 8.00 ч., вместо на предварително обявената начална дата 07.09.2018 г.

 

►„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“  – ОКС „БАКАЛАВЪР“, редовно обучение

I РБК курс, I семестър - ОКС "бакалавър", специалност ППООР
II РБК курс, III семестър - ОКС "бакалавър", специалност ППООР
III РБК курс, V семестър - ОКС "бакалавър", специалност ППООР
IV РБК курс, VII семестър - ОКС "бакалавър", специалност ППООР
 

  „Гранична полиция“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“, редовно обучение

I РБК курс, I семестър - ОКС "бакалавър", специалност ГП
II РБК курс, III семестър - ОКС "бакалавър", специалност ГП
III РБК курс, V семестър - ОКС "бакалавър", специалност ГП
IV РБК курс, VII семестър - ОКС "бакалавър", специалност ГП
 

„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ ОКС „БАКАЛАВЪР“, задочно обучение


І ЗБК курс, І семестър – ОКС “бакалавър” специалност ППООР

ІI ЗБК курс, ІII семестър – ОКС “бакалавър”, специалност ППООР

ІII ЗБК курс, V семестър - ОКС “бакалавър”, специалност ППООР

IV ЗБК курс, VII семестър – ОКС “бакалавър”, специалност ППООР

V ЗБК курс, ІX семестър – ОКС “бакалавър”, специалност ППООР


„Публична администрация“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“, задочно обучение

І ЗБК курс, І семестър – ОКС “бакалавър” специалност ПА

ІI ЗБК курс, ІII семестър – ОКС “бакалавър”, специалност ПА

ІII ЗБК курс, V семестър – ОКС “бакалавър”, специалност ПА

ІV ЗБК курс, 7 семестър – ОКС “бакалавър”, специалност ПА

„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ –  ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

І курс – магистри, ППООР, задочно обучение, първи семестър

ІІ курс – магистри, ППООР, задочно обучение, трети семестър

„Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ –  ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

І курс – магистри, СРУСОР, задочно обучение, първи семестър

IІ курс – магистри, СРУСОР, задочно обучение, първи семестър


„Защита на националната сигурност“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

I курс - магистри, ЗНС, задочно обучение, първи семестър - променен

IІ курс – магистри, ЗНС, задочно обучение, първи семестър

„Публична администрация“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

І курс - магистри, ПА, задочно обучение, първи семестър

ІI курс – магистри, ПА, задочно обучение, трети семестър

 Психологическо подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“ –  ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

І курс – магистри, ППОИД, задочно обучение, първи семестър

ІI курс – магистри, ППОИД, задочно обучение, трети семестър

 

►„Пожарна и аварийна безопасност“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“, редовно обучение

I ВРК курс, I семестър - ОКС "бакалавър", специалност ПАБ
II ВРК курс, III семестър - ОКС "бакалавър", специалност ПАБ
III ВРК курс, V семестър - ОКС "бакалавър", специалност ПАБ
IV ВРК курс, VII семестър - ОКС "бакалавър", специалност ПАБ
  

„Пожарна и аварийна безопасност“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“, задочно обучение

І курс - бакалавър, ПАБ, задочно обучение, първи семестър

IІ курс - бакалавър, ПАБ, задочно обучение, трети семестър

ІII курс - бакалавър, ПАБ, задочно обучение, пети семестър

ІV курс - бакалавър, ПАБ, задочно обучение, седми семестър

V курс - бакалавър, ПАБ, задочно обучение, девети семестър

 

„Пожарна и аварийна безопасност“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

I курс - магистри, ПАБ, задочно обучение, I семестър
II курс - магистри, ПАБ, задочно обучение, ІII семестър