МВР

Академия на МВР

 

Разписания за учебната 2019/2020 година

 

►„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“  – ОКС „БАКАЛАВЪР“, редовно обучение


 

  „Гранична полиция“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“, редовно обучение


 

„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ ОКС „БАКАЛАВЪР“, задочно обучение


I ЗБК, I семестър

ІI ЗБК , ІII семестър

ІII ЗБК, V семестър

IV ЗБК, VII семестър

V ЗБК, ІX семестър


„Публична администрация“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“, задочно обучение

І ЗБК, І семестър

ІI ЗБК, ІII семестър

ІII ЗБК, V семестър

IV ЗБК, VII семестър

„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ –  ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

ІI ЗМК, ІII семестър

„Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ –  ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

І ЗМК, І семестър

ІI ЗМК, ІII семестър


„Защита на националната сигурност“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

І ЗМК, І семестър

ІI ЗМК, ІII семестър

„Публична администрация“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

І ЗМК, І семестър

ІI ЗМК, ІII семестър


 
Психологическо подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“ –  ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

І ЗМК, І семестър

ІI ЗМК, ІII семестър


►„Пожарна и аварийна безопасност“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“, редовно обучение

 

„Пожарна и аварийна безопасност“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“, задочно обучение
 
І ЗБК, І семестър


ІI ЗБК, ІII семестър

ІII ЗБК, V семестър

IV ЗБК, VII семестър

V ЗБК, ІX семестър

„Пожарна и аварийна безопасност“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

ІI ЗМК, ІII семестър