МВР

Академия на МВР

 

►„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“, редовно обучение

I РБК курс, II семестър - ОКС "бакалавър", специалност ППООР
II РБК курс, IV семестър - ОКС "бакалавър", специалност ППООР
III РБК курс, VI семестър - ОКС "бакалавър", специалност ППООР
 IV РБК курс, VIII семестър - ОКС "бакалавър", специалност ППООР

„Гранична полиция“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“, редовно обучение

I РБК курс, II семестър - ОКС "бакалавър", специалност ГП
II РБК курс, IV семестър - ОКС "бакалавър", специалност ГП
III РБК курс, VI семестър - ОКС "бакалавър", специалност ГП
IV РБК курс, VIII семестър - ОКС "бакалавър", специалност ГП
 
►„Противодействие на престъпността и опазване на 
обществения ред“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“, задочно обучение


I ЗБК курс, II семестър - ОКС "бакалавър" специалност ППООР

II ЗБК курс, IV семестър - ОКС "бакалавър" специалност ППООР

III ЗБК курс, VI семестър - ОКС "бакалавър" специалност ППООР

IV ЗБК курс, VIII семестър - ОКС "бакалавър" специалност ППООР

V ЗБК курс, X семестър - ОКС "бакалавър" специалност ППООР


►„Публична администрация“
ОКС „БАКАЛАВЪР“, задочно обучение

I ЗБК курс, II семестър - ОКС "бакалавър" специалност ПА

II ЗБК курс, IV семестър - ОКС "бакалавър" специалност ПА

II ЗБК курс, IV семестър - ОКС "бакалавър" специалност ПА

IV ЗБК курс, VIII семестър - ОКС "бакалавър" специалност ПА


►„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ –  ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение
I курс, II семестър - ОКС "магистър" специалност ППООР
►„Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение
I курс, II семестър - ОКС "магистър" специалност СРУСОР
►„Защита на националната сигурност“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение
I курс, II семестър - ОКС "магистър" специалност ЗНС
►„Публична администрация“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение
I курс, II семестър - ОКС "магистър" специалност ПА
►„Психологическо подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение
I курс, II семестър - ОКС "магистър" специалност ППОИД

►„Пожарна и аварийна безопасност“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“, редовно обучение

►„Пожарна и аварийна безопасност“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“, задочно обучение

I ЗБК курс, II семестър - ОКС "бакалавър", специалност ПАБ
II ЗБК курс, IV семестър - ОКС "бакалавър", специалност ПАБ
III ЗБК курс, VI семестър - ОКС "бакалавър", специалност ПАБ
IV ЗБК курс, VIII семестър - ОКС "бакалавър", специалност ПАБ
V ЗБК курс, X семестър - ОКС "бакалавър", специалност ПАБ

„Пожарна и аварийна безопасност“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение