МВР

Академия на МВР

 

05 юли 2019

Демонстрация по случай 5 юли – професионалния празник на МВР

На 05.07.2019 г. в Борисовата градина се проведе тържественото честване на 140 годишнината от създаването на МВР. В празника участие взе цялото професионално ръководство на министерството: министъра, зам. министрите, началника на кабинета, гл. секретар, директори на гл. дирекции, ректора и зам. ректора на АМВР,  много служители и техните семейства.
За участие в празненството специално бяха поканени оркестъра на АМВР и курсанти от ф-т „Полиция“, които направиха демонстрации по джудо и полицейска лична защита. В представянето на джудо демонстранти бяха Борис Георгиев от ІV курс – многократен национален шампион и Европейски полицейски шампион от Гьор, Унгария 2019 г. и Николай Кисьов от ІІІ курс – национален шампион и медалист от студентски първенства. Презентация на полицейска лична защита направиха Димитър Димитров и Калоян Йонов от ІV курс –медалисти от зоналните първенства по ПЛЗ.
Ръководител на демонстративния отбор на АМВР беше Радослав Марков – ст.преп. по ЛЗФП в катедра СПТ, ф-т „Полиция“.

Изображения

 16 юли 2019 | 10:17