МВР

Академия на МВР

 

За научно-изследователската дейност

ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ПРЕЗ 2019 Г.

ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ПРЕЗ 2018 г.

ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В АКАДЕМИЯТА НА МВР ПРЕЗ 2017 г.

ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ПРЕЗ 2016 г.

ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ПРЕЗ 2015 Г.

ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2012 г.

ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2011 г.

ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2010г.

ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2009г.

ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2008г.

ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2007г.

ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2006г.

ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2005г.

Бюлетини на факултет "Полиция"

Бюлетини на факултет ПБЗН

Годишник на академията на МВР