МВР

Академия на МВР

 

Учебно посещение в Академията на Министерство на вътрешните работи (АМВР) на осем студенти от полицейски академии на федерална провинция Долна Саксония, Германия в периода 28.05-01.06.2018 г.

28 май 2018

В периода от 28 май до 1 юни 2018 г. Академията на МВР бе домакин на учебно посещение на група от осем студенти от полицейски академии на федерална провинция Долна Саксония, Германия.

Немските гости бяха запознати със структурата на Академията на МВР, системата и модела на обучение, и съоръженията за обучения, с които разполага Академията. Бе им представена основна информация във връзка с дейностите, които Академията на МВР реализира по линия на сътрудничеството с Фронтекс – Европейската агенция за гранична и брегова охрана и със Сепол – Агенцията на Европейския съюз в областта на правоприлагането.

По време на учебния стаж, студентите посетиха и разгледаха Центъра за специализация и професионална подготовка – гр. Пазарджик към Академията на МВР. Бяха проведени и посещения в структури на МВР: 7 РУП и Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, където гостите се запознаха с практическите аспекти на опазването на обществения ред и реализирането на международното полицейско сътрудничество.

В учебното посещение се включиха и четири български курсанти от факултет „Полиция“ с високо ниво на владеене на немски и английски език.

В края на своя престой, немските студенти споделиха пред ръководството на Академията на МВР своето задоволство от осъщественото посещение и неговата организация, от придобитите познания относно обучителния процес в Академията на МВР, както и своите нови впечатления от България.

 

Изображения

 14 юни 2018 | 13:51