МВР

Академия на МВР

 

10 май 2019

Учебно посещение в Академията на Министерство на вътрешните работи на 6 студенти от Полицейската академия на федерална провинция Долна Саксония, Германия, в периода 07.05-10.05.2019 г.

В периода 7-10 май 2019 г. Академията на МВР бе домакин на учебно посещение на група от шестима студенти от Полицейската академия на Федерална провинция „Долна Саксония“, Германия.

В рамките на своя учебен престой немските гости бяха запознати с цялостната структура на Академията на МВР, системата и модела на полицейското образование в България, както и с част от специализираните съоръжения за обучения, с които разполага Академията – учебен полигон, криминалистична лаборатория, стрелбище.

Чуждестранните студенти посетиха и следните структури на МВР: 07 Районно управление - СДВР; Главна дирекция „Национална полиция“, Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ и Главна дирекция „Гранична полиция“, където се запознаха със: практическите аспекти на осъществяването на оперативна полицейска дейност; реализирането на полицейско сътрудничество с европейски/международни партньорски служби и агенции - Европол, Интерпол и др.; осъществяването на опазване, наблюдение и контрол на националните граници, както и с оперативната дейност на Националния координационен център в ГДГП.

По време на учебното посещение немските студенти бяха придружавани от четирима български курсанти от факултет „Полиция“ на АМВР, с високо ниво на владеене на английски език с оглед обмяна на опит и изграждане на контакти.

Изображения

 16 май 2019 | 11:36