МВР

Академия на МВР

 

01 октомври 2019

Участие на преподавател от АМВР в курс на CEPOL „Обучение на обучители за подготовка на служители за участие в граждански мисии на ЕС“

Старши преподавател инспектор Александър Даскалов взе участие в курс „Обучение на обучители за подготовка на служители за участие в граждански мисии на ЕС“ на  Европейската агенция за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL). Обучението се проведе от 01.09.2019 г. до 06.09.2019 г. в Германския полицейски университет в град Мюнстър, провинция Северен Рейн Вестфалия. Участие в обучението са взели 24 представители на държави-членки на Европейския съюз.

Целта на проведеното обучение е повишаване и подобряване капацитета на държавите-членки на Европейския съюз за подготовка на  полицейските служители за участие в  граждански мисии за управление на кризи.

По време на обучението е обсъдена терминологията свързана с управлението на цивилни кризи под ръководството на ООН и ЕС, както и основните институции на съответните организации. Представени и подробно разисквани са съдържанието и концепциите на програмите за първоначална подготовка за управление на цивилни кризи на ООН и ЕС. Специално място е отделено на методиката за обучение на възрастни. 

Изображения

 03 октомври 2019 | 13:48