МВР

Академия на МВР

 

16 юли 2019

Курс на CEPOL „Трафик на хероин”

Академията на МВР в партньорство със CEPOL – Агенцията на Европейския съюз за обучение в сферата на правоприлането, организира курс 16/2019 "Контрабанда на хероин" от каталога на CEPOL за 2019 г., който се проведе във времето от 1 до 5 юли 2019 г. в хотел Балкан, София. В курса взеха участие над 32 души от страните членки на Европейския съюз и Западни Балкани. Лектори в курса бяха експерти от ЕВРОПОЛ, EU-ACT, CEPOL, Агенция „Митници“, ГДБОП и др. Участниците имаха и работно посещение на карго зоната на летище „София“.
Изображения

 17 юли 2019 | 11:23