МВР

Академия на МВР

 

Покана за представяне на оферти за проектиране, доставка и монтаж на пропускателни врати на входа на Академията на МВР

31 мар 2016

Академията на МВР, се нуждае от проектиране, доставка и монтаж на пропускателни врати (вход и изход) от обекта. Пропускането на входа да става посредством пулт за управление, а изхода е чрез свободен достъп.
В тази връзка каним всички заинтересовани лица да подадът своите оферти, като стойностите в  офертата следва да са в български лева, без ДДС, като офертата бъде представена в свободна форма и изпратена до 15.04.2016 г. на следния адрес.
Гр. София, жк „Младост“ 4, бул. „Александър Малинов“ № 1, Академия на МВР или на       e-mail: [email protected].
 За повече информация и огледи на място:
г-н Илия Хрисимов 02/98-29204
Забележка: Обръщаме Ви внимание, че предоставените ценови оферти са само с
индикативен характер и Академията на МВР не се обвързва по никакъв начин с тях.

 

 23 май 2017 | 18:08