МВР

Академия на МВР

 

Покана за представяне на оферти за изпълнение на поръчка "Доставка на водогреен котел и монтаж на съществуващата горелка на течно гориво за ЦСПП гр. Казанлък"

11 дек 2015

Покана

 23 май 2017 | 18:08