МВР

Академия на МВР

 

„Частичен ремонт на покриви на сгради предоставени за управление на Академията на МВР“ по обособени позиции

19 сеп 2019

Прикачени документи Покана   (pdf - 2,01MB) - 19 сеп 2019 17:06
Техническо задание по ОП 1   (pdf - 435,00KB) - 19 сеп 2019 17:07
Техническо задание по ОП 2   (pdf - 503,00KB) - 19 сеп 2019 17:08
Техническо задание по ОП 3   (pdf - 338,00KB) - 19 сеп 2019 17:08
Техническо задание по ОП 4   (pdf - 303,00KB) - 19 сеп 2019 17:09
Индикативна оферта 1   (docx - 15,00KB) - 19 сеп 2019 17:09
Индикативна оферта 2   (docx - 27,00KB) - 19 сеп 2019 17:11
Индикативна оферта 3   (docx - 20,00KB) - 19 сеп 2019 17:11
Индикативна оферта 4   (docx - 18,00KB) - 19 сеп 2019 17:11

 19 септември 2019 | 17:13