МВР

Академия на МВР

 

Представяне на оферта за финансов одит по проекти фининсирани от Българо-швейцарска програма

30 авг 2017

Проект 1 "Изграждане на капацитет на експерти по криминалистика"; Проект 2 "Утвърждаване приниципите за спазване правата на човека в полицейската дейност в България"

Пазарна консултация - публикувано на 30.08.2017 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация - публикувано на 30.08.2017 г.

Приложение 2 - Ценово предложение - публикувано на 30.08.2017 г.

Приложение 3 - Сведение за участника - публикувано на 30.08.2017 г.

 31 май 2019 | 15:56