МВР

Академия на МВР

 

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦСПП - Варна и ЦСПП по ПБЗН - гр. Варна при АМВР по предварителна заявка" по обособени позиции

22 май 2019

Прикачени документи Покана   (pdf - 36,00KB) - 22 май 2019 16:21
Техническа спецификация   (pdf - 268,00KB) - 22 май 2019 16:22
Образци на индикативна оферта   (docx - 54,00KB) - 22 май 2019 16:22
Бонго и Лонго ООД - ОП 6   (pdf - 162,00KB) - 31 май 2019 15:49
ДЖЕЙ ЕЛ ДЖИ - ОП 7   (pdf - 60,00KB) - 31 май 2019 15:50
ЖЕЛЯЗКОВ ЕСТРЕЙТ ООД - ОП 7   (pdf - 58,00KB) - 31 май 2019 15:50
Жерар СД ЕООД - ОП 3   (pdf - 45,00KB) - 31 май 2019 15:51
Кооптърговия АД - ОП 1   (pdf - 124,00KB) - 31 май 2019 15:51
Кооптърговия АД - ОП 2   (pdf - 47,00KB) - 31 май 2019 15:51
Кооптърговия АД - ОП 5   (pdf - 57,00KB) - 31 май 2019 15:52
Паралакс трейд ЕООД - ОП 1   (pdf - 141,00KB) - 31 май 2019 15:52
Паралакс трейд ЕООД - ОП 2   (pdf - 46,00KB) - 31 май 2019 15:52
Бонго и Лонго ООД - ОП № 4   (pdf - 133,00KB) - 04 юни 2019 10:57
Весело парти ЕООД - ОП № 4   (pdf - 165,00KB) - 04 юни 2019 10:58
Весело парти ЕООД - ОП № 6   (pdf - 151,00KB) - 04 юни 2019 10:58
ДЗЗД Стоянови - ОП № 3   (pdf - 40,00KB) - 04 юни 2019 10:58

 04 юни 2019 | 10:58