МВР

Академия на МВР

 

Доставка на консумативи и реактиви за доказване на биологични следи за целите на ДНК анализа

03 авг 2017

Пазарна консултация - публикувано на 03.08.2017 г.

Приложение 1 - Ценово предложение  - публикувано на 03.08.2017 г

Приложение 2 - Сведения за участника -  публикувано на 03.08.2017 г

 31 май 2019 | 15:55