МВР

Академия на МВР

 

Детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат

07 сеп 2017

Пазарна консултация - публикувано на 07.09.2017 г.

Приложение №1 Техническа спецификация - публикувано на 07.09.2017 г.

Приложение №2 Сведение за участника - публикувано на 07.09.2017 г.

Приложение №3 Ценово предложение - публикувано на 07.09.2017 г.

Договор 458100-2518/13.12.2017 г. - публикувано на 14.12.2017 г.

Приложение към договор 458100-2518/13.12.2017 г. Техническа спецификация -  публикувано на 14.12.2017 г.

Приложение към договор 458100-2518/13.12.2017 г. Ценово предложение -  публикувано на 14.12.2017 г.

 31 май 2019 | 15:56