МВР

Академия на МВР

 

00563-2020-0007 "Доставка на хранителни продукти за нуждите на столовете на - ЦСПП-гр. Пазарджик и ЦСПП-гр.Казанлък при Академия на МВР по предварителна заявка", по обособени позиции

13 апр 2020

Прикачени документи Приложение № 3   (pdf - 11,04MB) - 07 апр 2021 10:28
Приложение № 2   (pdf - 5,31MB) - 07 апр 2021 10:28
Приложение № 1   (pdf - 9,86MB) - 07 апр 2021 10:28
Договор по ОП 5   (pdf - 9,32MB) - 07 апр 2021 10:27
Приложение № 3   (pdf - 10,70MB) - 07 апр 2021 10:27
Приложение № 2   (pdf - 4,59MB) - 07 апр 2021 10:27
Приложение № 1   (pdf - 9,86MB) - 07 апр 2021 10:26
Договор по ОП 4   (pdf - 9,36MB) - 07 апр 2021 10:26
Приложение № 3   (pdf - 2,33MB) - 07 апр 2021 10:26
Приложение № 2   (pdf - 4,21MB) - 07 апр 2021 10:25
Приложение № 1   (pdf - 9,86MB) - 07 апр 2021 10:25
Договор по ОП 2   (pdf - 11,55MB) - 07 апр 2021 10:25
Приложение № 3   (pdf - 3,03MB) - 07 апр 2021 10:24
Приложение № 2   (pdf - 3,66MB) - 07 апр 2021 10:24
Приложение № 1   (pdf - 9,86MB) - 07 апр 2021 10:24
Договор по ОП 1   (pdf - 9,12MB) - 07 апр 2021 10:24
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 6,22MB) - 07 апр 2021 10:23
Решение за откриване на процедура   (pdf - 3,75MB) - 13 апр 2020 15:42
Обявление за поръчка   (pdf - 14,60MB) - 13 апр 2020 15:44
Документация за участие   (pdf - 767,00KB) - 15 апр 2020 10:51
Техническа спецификация   (pdf - 480,00KB) - 15 апр 2020 11:02
Образци на документи   (docx - 159,00KB) - 15 апр 2020 11:03
Договор   (pdf - 858,00KB) - 15 апр 2020 11:03
Образци еЕДОП   (zip - 87,00KB) - 15 апр 2020 11:04
Протокол 1   (pdf - 14,72MB) - 11 яну 2021 14:08
Протокол 2   (pdf - 6,02MB) - 11 яну 2021 14:09
Протокол 3   (pdf - 5,13MB) - 11 яну 2021 14:09
Протокол 4   (pdf - 2,57MB) - 11 яну 2021 14:10
Доклад   (pdf - 12,24MB) - 11 яну 2021 14:11
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 2,96MB) - 11 яну 2021 14:49
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП   (pdf - 536,00KB) - 18 яну 2021 14:49
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП   (pdf - 543,00KB) - 18 яну 2021 15:05

 07 април 2021 | 10:28