МВР

Академия на МВР

 

00563-2020-0006 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на столовете на ЦСПП – гр. Варна и ЦСПП по ПБЗН – гр. Варна при АМВР по предварителна заявка, по обособени позиции“

30 мар 2020

Решение за откриване на процедура - 30.03.2020 г.

Обявление за поръчка -  30.03.2020 г.

Документация за участие 

Техническа спецификация 

Образци на документи 

Договор

Образци на еЕДОП 

Решение - 18.11.2020 г.

Доклад -  18.11.2020 г.

Протоколи №2 и 3 - 18.11.2020 г.

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП - 01.12,2020 г.

Решение

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП - 29.01.2021 г.

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП - 29.01.2021 г.

Обявление за възложена поръчка - 15.03.2021 г.

Договор по ОП 1 - 15.03.2021 г.

Приложение № 1 - 15.03.2021 г.

Приложение № 2 - 15.03.2021 г.

Приложение № 3 - 15.03.2021 г.

Договор по ОП 2 - 15.03.2021 г.

Приложение № 1 - 15.03.2021 г.

Приложение № 2 - 15.03.2021 г.

Приложение № 3 - 15.03.2021 г.

  Договор по ОП 3 - 15.03.2021 г.

Приложение № 1 - 15.03.2021 г.

Приложение № 2 - 15.03.2021 г.

Приложение № 3 - 15.03.2021 г.

Договор по ОП 4 - 15.03.2021 г.

Приложение № 1 - 15.03.2021 г.

Приложение № 2 - 15.03.2021 г.

Приложение № 3 - 15.03.2021 г.

Договор по ОП 5 - 15.03.2021 г.

Приложение № 1 - 15.03.2021 г.

Приложение № 2 - 15.03.2021 г.

Приложение № 3 - 15.03.2021 г.

Договор по ОП 6 - 15.03.2021 г.

Приложение № 1 - 15.03.2021 г.

Приложение № 2 - 15.03.2021 г.

Приложение № 3 - 15.03.2021 г.

 15 март 2021 | 15:03