МВР

Академия на МВР

 

00563-2020-0005 ,,Доставка на безплатна храна и ободряващи напитки за служителите, полагащи нощен труд в Академия на МВР, ЦСПП – гр. Пазарджик и ЦСПП гр. Казанлък при АМВР“

23 мар 2020

Решение за откриване на процедура - 23.03.2020 г.

Обявление за поръчка - 23.03.2020 г.

Документация за участие  - 23.03.2020 г.

Техническа спецификация - 23.03.2020 г.

Образци на документи - 23.03.2020 г.

Договор - 23.03.2020 г.

Образци еЕЕДОП - 23.03.2020 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 13.04.2020 г.

Решение за прекратяване - 24.07.2020 г.

Обявление за невъзложена поръчка - 14.08.2020 г.

 14 август 2020 | 10:06