МВР

Академия на МВР

 

00563-2020-0004 ,,Доставка на безплатна храна и ободряващи напитки за служителите в ЦСПП – гр. Варна и ЦСПП по ПБЗН – гр. Варна при АМВР“ по 2 обособени позиции

23 мар 2020

Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 3,61MB) - 23 мар 2020 16:45
Обявление за поръчка   (pdf - 9,54MB) - 23 мар 2020 16:46
Документация за участие   (doc - 354,00KB) - 23 мар 2020 17:02
Техническа спецификация   (pdf - 465,00KB) - 23 мар 2020 17:03
Образци на документи   (docx - 69,00KB) - 23 мар 2020 17:03
Договор   (pdf - 534,00KB) - 23 мар 2020 17:04
Образец на еЕЕДОП   (zip - 86,00KB) - 23 мар 2020 17:05
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация   (pdf - 3,47MB) - 13 апр 2020 15:07
Решение за прекратяване на процедура   (pdf - 1,97MB) - 21 юли 2020 15:58
Обявление за невъзложена поръчка   (pdf - 7,58MB) - 12 авг 2020 11:49

 12 август 2020 | 11:50