МВР

Академия на МВР

 

00563-2020-0002 - Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Центъра за специализация и професионална подготовка - гр. Варна при АМВР

04 мар 2020

Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 2,63MB) - 04 мар 2020 15:09
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 7,06MB) - 02 апр 2020 13:06
Договор   (pdf - 5,67MB) - 02 апр 2020 13:06
Приложение № 1   (pdf - 4,24MB) - 02 апр 2020 13:13

 02 април 2020 | 13:15