МВР

Академия на МВР

 

00563-2020-0001 - Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Центъра за специализация и професионална подготовка - гр. Казанлък при АМВР

22 яну 2020

Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 2,59MB) - 22 яну 2020 14:02
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 6,53MB) - 23 мар 2020 14:48
Договор   (pdf - 3,82MB) - 23 мар 2020 14:48
Приложение   (pdf - 324,00KB) - 23 мар 2020 14:49

 23 март 2020 | 14:49