МВР

Академия на МВР

 

16 октомври 2017

Участие на служител от Академия на МВР в церемонията по връчване на дипломите на завършилите Общата европейска магистърски програма по линия на CEPOL

На 9 октомври 2017 г. в град Будапеща, Унгария се състоя официалната церемония по завършването и връчването на дипломите на студентите от първата Обща европейска магистърска програма „Полицейската дейност в Европа“, организирана от агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL). 
Общата европейска магистърска програма е първата европейска академична програма, организирана и провеждана от СЕPOL, която има за цел да обърне внимание на предизвикателствата на полицейското сътрудничество в рамките на вътрешната сигурност на ЕС. Програмата е протекла в рамките на две години 2015-2017, седем учебни модула и е била организирана от консорциум от рамкови партньори на CEPOL и други полицейски академии и университети в Унгария, Финландия, Франция, България, Германия, Испания и Португалия. 
В проведеното обучение по програмата са взели участие 27 полицейски служители и експерти на средно и висше ръководно ниво, представители на почти всички държави - членки на Европейския съюз.
Дипломите на завършилите студенти са връчени от директора на CEPOL проф. д-р Ференц Банфи. От Република България единствения участник одобрен, взел участие и успешно завършил първата магистърска програма на CEPOL е инспектор д-р Милорад Руменов Йорданов, старши преподавател в катедра „Опазване на обществения ред“ при факултет „Полиция“. 
 
Изображения

 16 октомври 2017 | 16:05