МВР

Академия на МВР

 

27 септември 2017

Участие на служители от факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ в мобилност на персонала с цел обучение по програма „ЕРАЗЪМ+“

За времето от 11 до 15 септември 2017 г. комисар доц. д-р Иван Тодоров – декан на факултет ПБЗН при АМВР, и инсп. Христо Проданов – стaрши преподавател в катедра „Тактика“ на факултет ПБЗН, взеха участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма „ЕРАЗЪМ+“. Мобилността бе реализирана във факултет „Инженерна безопасност“ при Техническия университет на гр. Острава, който е основната обучаваща институция за специалисти с висше образование в сферата на пожарната безопасност и защитата на населението в Република Чехия.
По време на мобилността бяха проведени срещи с ръководството на факултет „Инженерна безопасност“ при Техническия университет на гр. Острава, на които беше презентирано обучението в двата факултета и бяха обсъдени редица въпроси, касаещи възможностите за съвместна работа както в областта на програма „ЕРАЗЪМ+“, така и в областта на научните изследвания, обучението и др. 
Бяха посетени два центъра за професионално обучение на пожарникари от всички равнища. По време на посещението беше договорено включването на наши обучаеми в отделни обучения, които се провеждат в тях. 
Българските представители имаха възможност да посетят още две големи служби за ПБЗН, центъра за обучение на водачи на противопожарни и полицейски автомобили, центъра за управление на единната спасителна система в гр. Острава, редица културни забележителности в града.
 
Изображения

 27 септември 2017 | 14:13