МВР

Академия на МВР

 

04 април 2018

Участие на служители от факултет ПБЗН в международно полево учение ModEx Монтана 2018

В периода 19-23 март 2018 г. в град Монтана се проведе международно учение от поредицата ModEx - ModЕx Montana 2018 на темата „Издирване и спасяване при разрушения в градска среда с последващи инциденти с опасни вещества”. В него взеха участие повече от 230 пожарникари и спасители, полицаи, служители от Спешна помощ, БЧК и други екипи от 12 държави. В учението взеха участие и четирима преподаватели от факултет ПБЗН при АМВР, а деканът на факултет ПБЗН, доц. д-р инж. Иван Тодоров и зам-деканът д-р инж. Румен Григоров, бяха сред VIP посетителите на учението.

Ученията ModEx се реализират по линия на Механизма за Гражданска защита на Европейската комисия. Цикълът 2017/2018 г. се провежда под ръководството и управлението на консорциум с водещ Йоханитер - Германия и партньори: Центъра за управление при кризи - Финландия, Министерство на вътрешните работи и регионалното управление на Стирия от Австрия, Датската агенция за управление при кризи, службите за здравеопазване, осигуряване на храните и околната среда на Белгия, асоциацията на пожарникарите и спасителите от Обединеното Кралство и Северна Ирландия, Френската академия за пожарникари и спасители, Италианската агенция за защита на населението и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при МВР. Целта на ученията е да се осигури възможност за съвместни тренировки между екипи от различни държави. Едно от изискванията при провеждането на тези учения е обстановката да е максимално близка до реалната, а екипите да работят минимум 36 часа без прекъсване.
Изображения

 04 април 2018 | 16:26