МВР

Академия на МВР

 

29 септември 2017

Участие на служители от Академия на МВР в конференция на партньорските академии на Фронтекс

За времето 20 до 22 септември 2017 г. проф. д-р Владко Иванов - ръководител на катедра “Сигурност и граничен контрол” при факултет „Полиция“, и доц. д-р Станимир Илиев - заместник-декан на факултет „Полиция”, взеха участие в конференция на партньорските академии и други учебни институции, организирана от агенция Фронтекс съвместно с полицейската академия в Загреб.
На конференцията присъстваха представители на 34-те партньорски учебни организации от 22 държави членки на ЕС и Норвегия. От страна на Фронтекс участие взеха: г-н Бернд Кьорнер - заместник изпълнителен директор на Фронтекс, г-н Хенрик Варнелм - ръководител на отдела по обучение във Фронтекс и други служители от отдела, както и ръководители на проекти, свързани с провеждане на обучения от Фронтекс. 
Конференцията беше открита от министъра на вътрешните работи на Хърватия г-н Давор Божинович. 
Тематично програмата беше насочена към създавне на нова визия на Фронтекс в областта на обучението, в рамките на мрежата от партньорски академии и сътрудничеството между тях и Фронтекс. В края на конференцията бяха раздадени сертификати за сътрудничество на партньорските академии.

 29 септември 2017 | 09:54