МВР

Академия на МВР

 

03 декември 2018

Участие на преподаватели от факултет ПБЗН в професионално тренировъчно обучение

На 16 и 17 ноември 2018 г. служители от факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при Академията на МВР проведоха професионално обучение с цел развиване на професионалните знания и умения и за поддържане устойчиво ниво на професионална квалификация в рамките на заеманата длъжност. На 16 ноември те посетиха медодобивния завод на „Аурубис България“ АД в град Пирдоп. Там те се запознаха със спецификите на осигуряване на пожарната безопасност при металургично производство, рафиниране за катодна мед и производство на сярна киселина. На 17 ноември 2018 г. служителите от факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при Академията на МВР се запознаха с осигуряването на пожарната безопасност на културно-исторически обекти в районите на общините Златица, Чавдар и Етрополе.
Изображения

 03 декември 2018 | 15:38