МВР

Академия на МВР

 

19 април 2018

Участие на курсанти от факултет ПБЗН в инициативата „Капачки за бъдеще“

На 14.04.2018 г. в град София се проведе втората благотворителна инициатива „Капачки за бъдеще“, чиято цел е закупуване на нов кувьоз за болницата в град Чирпан. Инициативата се базира на събиране на пластмасови капачки, които се предават за рициклиране, а с придобитите средства се закупува медицинско оборудване. Освен това кампанията цели и насърчаване опазването на околната среда и изграждане култура на преработване на рециклируеми материали. Курсантите от факултет ПБЗН за втора поредна година взеха участие в кампанията и предадоха 23 килограма капачки, които бяха събирани през изминалата година.
Изображения

 19 април 2018 | 16:21